Project Training & Consulting

Διεξαγωγή Σεμιναρίων / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αγαθών - Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την Ολοκληρωμένη Πρόταση της εταιρείας μας, παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ορθή Εφαρμογή της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) & των  Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Μελετών - Έργων για Αναθέτουσες Αρχές

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4412/2016 –ΦΕΚ.147/Α’/08-08-2016 περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την τεχνική σας υπηρεσία και κατ’ επέκταση τους Μηχανικούς σας, σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου – συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα  διοικητικής φύσεως, στον τομέα που άπτεται του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σε ότι αφορά Μελέτες & Έργα.